Home

Kontakt
genealogy
Home
Podstawowe informacje dotyczące nazwiska FEDKO

1. Feodosia (także Feodosja) - mała starożytna miejscowość założona więcej jak 2500 lat temu przez Greków (milezyjczyków). W tłumaczeniu z Greckiego słowo „Feodosia” oznacza „dany przez Boga”.

2. Feodosia (f) -- var of Feodosiia. (wariant pisowni od Feodosiia) – żródło Paul Goldschmidt's Dictionary of Period Russian Names
3. Feodosiia (f) -- "God's gift." Fem of Feodosii. (Dar Boga – Forma żeńska od Feodosii – źródło…
4. Feodor (m) -- "God's gift." – Dar Boga.
5. Fedko (m) -- dim of Feodor. – zdrobnienie od imienia Feodor
Strona w budowie... 
Home
Kontakt